Điểm mạnh và rủi ro khi dùng đòn bẩy tài chính trong đầu tư bất động sản 

Share This Post

Đòn bẩy tài chính là một chiến lược đầu tư sử dụng vốn vay để gia tăng lợi nhuận tiềm năng. Khi áp dụng vào đầu tư bất động sản, đòn bẩy tài chính có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.Đòn bẩy tài chính là gì? | Vietstock

1. Điểm mạnh:

a) Gia tăng lợi nhuận:

 • Tăng khả năng mua: Đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư mua tài sản có giá trị cao hơn so với số vốn tự có. Khi giá trị tài sản tăng, lợi nhuận của nhà đầu tư cũng sẽ tăng lên.
 • Lợi nhuận kép: Khi sử dụng vốn vay, nhà đầu tư có thể tận dụng lợi nhuận kép từ cả vốn tự có và vốn vay.
 • Tận dụng lợi thế thị trường: Khi thị trường bất động sản tăng giá, việc sử dụng đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư thu lợi nhuận cao hơn.

b) Tiết kiệm vốn:

 • Sử dụng vốn vay giúp nhà đầu tư tiết kiệm vốn để đầu tư vào các dự án khác.
 • Tăng khả năng đầu tư: Việc sử dụng đòn bẩy tài chính giúp nhà đầu tư có thể tăng số lượng dự án đầu tư, từ đó tăng khả năng kiếm lời.

c) Linh hoạt:

 • Thay đổi danh mục đầu tư: Việc sử dụng vốn vay giúp nhà đầu tư linh hoạt trong việc thay đổi danh mục đầu tư.
 • Thoát khỏi thị trường: Khi thị trường bất động sản ảm đạm, nhà đầu tư có thể thoát khỏi thị trường dễ dàng hơn bằng cách bán tài sản.

2. Rủi ro:

a) Mất mát lớn:

 • Nguy cơ mất trắng: Khi giá trị tài sản giảm do biến động thị trường, nhà đầu tư có thể mất trắng số vốn đầu tư và thậm chí mất thêm tiền do phải trả lãi vay.
 • Gánh nặng tài chính: Lãi suất vay và khoản thanh toán hàng tháng có thể tạo gánh nặng tài chính lớn cho nhà đầu tư, đặc biệt là khi giá trị tài sản giảm.

b) Rủi ro thanh khoản:

 • Khó khăn trong việc bán tài sản: Khi thị trường bất động sản ảm đạm, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc bán tài sản để trả nợ.
 • Nguy cơ bị tịch thu tài sản: Nếu nhà đầu tư không có khả năng trả nợ, ngân hàng có thể tịch thu tài sản thế chấp.

c) Rủi ro pháp lý:

 • Hợp đồng vay vốn: Cần cẩn trọng khi ký hợp đồng vay vốn để tránh rủi ro pháp lý.
 • Quyền sở hữu tài sản: Cần đảm bảo quyền sở hữu tài sản rõ ràng trước khi sử dụng đòn bẩy tài chính.

3. Ví dụ:

a) Ví dụ về lợi ích:

 • Nhà đầu tư A có 1 tỷ đồng và muốn mua một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng. A có thể vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua căn nhà. Nếu giá trị căn nhà tăng lên 3 tỷ đồng, A sẽ thu được lợi nhuận 2 tỷ đồng.
 • Nhà đầu tư B có 2 tỷ đồng và muốn mua hai căn nhà trị giá 1 tỷ đồng mỗi căn. B có thể vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua thêm một căn nhà. Nếu giá trị mỗi căn nhà tăng lên 1,5 tỷ đồng, B sẽ thu được lợi nhuận 1 tỷ đồng.

b) Ví dụ về rủi ro:

 • Nhà đầu tư C có 1 tỷ đồng và muốn mua một căn nhà trị giá 2 tỷ đồng. C vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua căn nhà. Nếu giá trị căn nhà giảm xuống 1 tỷ đồng, C sẽ mất 1 tỷ đồng.
 • Nhà đầu tư D có 2 tỷ đồng và muốn mua hai căn nhà trị giá 1 tỷ đồng mỗi căn. D vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua thêm một căn nhà. Nếu giá trị mỗi căn nhà giảm xuống 0,5 tỷ đồng, D sẽ mất 1 tỷ đồng.

4. Cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả:

 • Cân nhắc kỹ lưỡng khả năng tài chính: Nhà đầu tư cần đảm bảo, hãy liên hệ với đội ngũ PNA Realty để được hỗ trợ tốt nhất.